Střešní vazníky – moderní způsob zastřešení domu

Střešní vazník je lehká nosná konstrukce střechy. Jedná se o nejčastěji používanou střešní konstrukci. Střešní vazníky lze použít pro nízké sklony střech od 0 do 25o, jsou tedy vhodné i pro střechy ploché. Pro vyšší sklon je již vhodnější zvolit klasický krov.

Vzhledem ke své konstrukci stačí, aby byl vazník podepřen jen obvodovými stěnami, nepotřebuje tedy k podepření žádné další vnitřní nosné stěny, čímž je možné v podkroví vyzdít již jen nenosné příčky.

Kde lze využít střešní vazníky

Využití střešních vazníků je zejména u staveb, kde nepotřebujeme využívat podkroví, takže ideálně pro bungalovy, různé výrobní, skladové nebo prodejní haly, všeobecně pro jakékoliv stavby s velkým rozponem. Samozřejmě je možné střešní vazníky uzpůsobit i pro podkrovní prostory, ale nedosáhneme už takového využití půdních prostor jako v případě použití klasického krovu.

Pro montáž vazníků je nutné mít připravenou stavbu, tj. nosnou podkladovou konstrukci, na kterou se vazníky následně osazují a kotví. Pokud je vše takto připraveno, potom vlastní montáž na stavbě je možné realizovat během jednoho dne.


Kalkulace ceny - stavba krovu

Krov 2

Základní parametry

Typ krovu:

Do kalkulace zahrnout:

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Mam zájem o:

Proč si nechat zpracovat cenové nabídky?

 • Služba je ZDARMA.
 • Poptávka je nezávazná, z nabídek si nemusíte vybrat.
 • Poptávku můžete kdykoli zrušit.
 • Budete mít lepší představu o ceně.
 • Porovnáním více nabídek můžete ušetřit běžně až 30 %.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Na vazníky lze v podstatě položit jakoukoliv krytinu, samozřejmě s ohledem na sklon střechy a požadavky krytiny. Druh střešní krytiny je nutno znát již před samotnou výrobou vazníku, protože podle toho se provede statický výpočet, který určí potřebnou tloušťku vazníku.

Popis střešních vazníků

Střešní vazníky mohou být již klasicky dřevěné, což je stále nejrozšířenější materiál pro stavbu krovů, ale mohou být i železobetonové nebo ocelové (použití pro haly, obchodní prostory apod.).

Zásadní pro střešní vazníky je to, že se montují ve výrobním závodě a na stavbu se dopravují v podobě přesných prefabrikovaných výrobků. Dřevěné střešní vazníky se vyrábí z fošen tloušťky 50 mm, maximálně 80 mm. Spoje fošen se již ve výrobě spojují takzvanými styčníkovými deskami neboli sponami, což jsou desky s prolisovanými trny (GANG NAIL), které se pomocí lisovacího zařízení zaráží do desek a takto provedený spoj následně vykazuje vysokou únosnost.

Zastřešení bungalovu střešními vazníky.
Zastřešení bungalovu střešními vazníky.

Vazník je jednoduchá konstrukce, tvořená horním a dolním pásem, s výplní z vnitřní příhradoviny, což jsou diagonály a svislice, naskládané do trojúhelníkových polí. Účelem vnitřní příhradoviny je zajištění potřebné tuhosti vazníku a rozložení zatížení střešní krytiny na příhradový vazník.

Vazníkové krovy jsou tvořené soustavou vazníků. Jednotlivé vazníky jsou od sebe vzdáleny cca 90–120 cm, přičemž vzdálenost je určena dle statického posudku.

Typy střešních vazníků

Základním typem střešního vazníku je sedlový vazník. Tento může mít dále několik variabilních uzpůsobení dle požadavku na využití podkroví nebo tvaru střechy.

 • Sedlový vazník s podkrovním prostorem
 • Vazník s otevřeným prostorem
 • Sedlový vazník dělený po výšce
 • Sedlový vazník s přesahy horního pasu
 • Lichoběžníkový vazník apod.

Dalším typem je pultový vazník, určený pro pultové a ploché střechy a přímopasý vazník, určený pro ploché střechy.

Kalkulace ceny krovu_01
Sedlové střešní vazníky.
Sedlové střešní vazníky.

V podstatě kombinací sedlového a přímopasového vazníku je valbový vazník.

Další variantou je potom obloukový vazník nebo různotvarý vazník.

V podstatě lze z vazníků vytvořit jakýkoliv tvar střechy.

Střešní vazníky ve srovnání s tradičními dřevěnými krovy

Střešní vazníky se, narozdíl od krovů, vyrábí mimo stavbu ve výrobně a na stavbě už probíhá pouze jejich montáž. Výhodou tak je, že se díky tovární výrobě minimalizuje pravděpodobnost nepřesností, která by mohla vzniknout při výrobě krovu přímo na staveništi. Vazníky jsou též oproti krovům použitelné pro jakékoliv rozpětí, ovšem k jejich nevýhodám patři poměrně malé využití půdního prostoru.

Mají dále poměrně prostorově náročnou konstrukci, což může být problém při složitějším tvaru střechy. K výhodám ale bezesporu patří jejich nižší cena.

Variabilita tradičního krovu

Klasické dřevěné krovy mají naopak velkou výhodu ve své variabilitě. Mohou se díky tomu dobře přizpůsobit jakémukoliv domu a požadovanému tvaru střechy. Stejně tak umožňují přizpůsobit rozměry jednotlivých dílů například dle potřeb tepelné izolace. Klasické krovy se montují přímo na stavbě. Jsou vhodné pro střechy s větším spádem, nehodí se proto pro nižší sklony pod 20°.

Nejčastěji se klasické krovy užívají při rekonstrukcích nebo u staveb s obytným podkrovím, lze do nich snadno osazovat střešní okna nebo vikýře. Poskytují prostor pro využití podkroví, krokve lze ponechat nezakryté a využít je jako architektonický prvek v podkroví. Nevýhodou krovů je delší doba montáže. Pokud Vás zajímá orientační cena krovu, můžete si ji během několika minut spočítat v naší kalkulačce ceny krovu.

Jaké jsou přednosti střešních vazníků

Největší výhodou je rychlá výstavba, která je u rodinného domu řádově v hodinách, dále úspora materiálu a s tím i nižší cena, zvláště u jednodušších tvarů střech. Vazníky jsou ale vhodné pro jakýkoliv tvar objektu a rozpon až 30 m.

Jistou nevýhodou vazníků může být vzhledem k jejich konstrukci omezující využití půdního prostoru

Kalkulace ceny krovu

Krov

Základní parametry

Typ krovu:

Do kalkulace zahrnout:

Doplňující informace

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Mam zájem o:

Proč si nechat zpracovat cenové nabídky?

 • Služba je ZDARMA.
 • Poptávka je nezávazná, z nabídek si nemusíte vybrat.
 • Poptávku můžete kdykoli zrušit.
 • Budete mít lepší představu o ceně.
 • Porovnáním více nabídek můžete ušetřit běžně až 30 %.

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů
Kolik stojí nová střecha