Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

1. Smluvní strany

Bc. Martin Steidl

Se sídlem Kosov 1, 789 01 Zábřeh na Moravě
IČ: 03819230
(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který si zadá prostřednictvím webu www.cenanovestrechy.cz poptávku (dále jen „Poptávající“).

2. Popis služby

Služba www.cenanovestrechy.cz slouží ke zprostředkování nabídek od dodavatelů registrovaných u poptávkového serveru www.epoptavka.cz. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba předává poptávky serverům www.epoptavka.cz (provozovaného společností B2M.CZ s.r.o.). Další zpracování poptávek provádí poptávkový server www.epoptavka.cz, který provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce.

Zadání poptávek prostřednictvím webu www.cenanovestrechy.cz umožňuje poptávajícímu subjektu snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání poptávky na stránkách www.cenanovestrechy.cz je poptávka doručena operátorům serverů www.epoptavka.cz, kteří ji zveřejní na webu a rozešlou jednotlivým dodavatelům, kteří jsou na serveru registrovaní. Operátor má právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.

Registrovaní dodavatelé serverů www.epoptavka.cz mají viditelné kontaktní údaje Poptávajících na daném serveru zveřejněných poptávek.

Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

Podmínky pro zadání poptávky:

  • Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.
  • Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.
  • Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.
  • Poptávající souhlasí s publikací poptávky a uvedením svých kontaktních údajů na webových stránkách provozovatele sítě B2M.CZ s.r.o.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1 Poskytovatel služby

Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nerozeslání a výmaz poptávky.

Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo nepředat poptávky, které nesplňují určitou hranici obratu (poptávky po spotřebním zboží, poptávky v jednotkách tisíc Kč, apod.).

3.2 Poptávající

Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na webových stránkách poptávkového serveru provozovatele B2M.CZ s.r.o. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno a příjmení a kontaktní údaje. Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími.

Poskytovatel služby eviduje shromážděné osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, a po uplynutí max. 60 dnů osobní údaje ze své evidence maže. Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek. Osobní údaje nejsou ze strany Poskytovatele služby využívány pro zasílání reklamních a obchodních sdělení.

Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.

Na tomto odkazu naleznete Všeobecné obchodní podmínky serveru www.epoptavka.cz včetně Pravidel zpracování osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

Poskytovatel služby neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Další vztahy a náležitosti nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby – zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.cenanovestrechy.cz.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte provozovatele stránek na emailu martin.steidl@cenanovestrechy.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4. 1. 2022.

Kolik stojí nová střecha