Obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

1.    Smluvní strany

Bc. Martin Steidl

Se sídlem Kosov 1, 789 01 Zábřeh na Moravě
IČ: 03819230
(dále jen „Poskytovatel“)

Poptávající

Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí poptávajícím každý subjekt, který zadá prostřednictvím webu www.cenanovestrechy.cz kalkulaci ceny, nebo poptávku (dále jen „Poptávající“).

2.    Popis služby

2.1.  Kalkulace ceny

Služba www.cenanovestrechy.cz slouží pro orientační kalkulaci ceny prací spojených se stavbou či rekonstrukcí střechy. Po vyplnění potřebných parametrů je Poptávajícímu na zadanou e-mailovou adresu zaslána kalkulace ceny a rekapitulace zadaných parametrů.

2.2.  Nezávazná poptávka

 • Služba www.cenanovestrechy.cz slouží ke zprostředkování nabídek od dodavatelů registrovaných u společnosti B2M.CZ s.r.o., která provozuje poptávkové servery www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz. Poptávkou se rozumí odeslaný strukturovaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele zboží a služeb. Služba předává poptávky společnosti B2M.CZ s.r.o. Další zpracování poptávek provádí poptávkové servery www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz, které provádí kontrolu a rozeslání odpovídajících poptávek na vybrané registrované dodavatele a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce.
  • Zadání poptávek prostřednictvím webu www.cenanovestrechy.cz umožňuje poptávajícímu subjektu snadno, rychle a efektivně rozeslat svůj požadavek na relevantní dodavatele a získat tak celou řadu nabídek k výběru. Po zadání poptávky na stránkách www.cenanovestrechy.cz je poptávka doručena operátorům serverů www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz, kteří ji zveřejní na webech a rozešlou jednotlivým dodavatelům, kteří jsou na serverech registrovaní. Operátoři mají právo kontaktovat Poptávajícího ve věci doplnění nebo prověření poptávky.
  • Registrovaní dodavatelé serveru www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz mají viditelné kontaktní údaje Poptávajících na daném serveru zveřejněných poptávek.
  • Zadání poptávky je zdarma, Poptávající neplatí žádný poplatek Poskytovateli za její zadání a rozeslání na relevantní dodavatele.

2.3.  Výběr konkrétní služby

 • Poptávající může při vyplňování formuláře zvolit, zda si přeje zaslat pouze cenovou kalkulaci, nebo zaslat cenovou kalkulaci a současně zadat nezávaznou poptávku dle bodu 2.

2.4.  Podmínky pro zadání poptávky:

 • Poptávka musí mít řádně vyplněné kontaktní údaje a popis poptávky musí být vyplněn s maximální odpovědností.
 • Poptávka i kontaktní údaje musí být zadány pravdivě.
 • Služba nesmí být zneužita k monitoringu trhu nebo k jiným negativním účelům.
 • Poptávající souhlasí s publikací poptávky a uvedením svých kontaktních údajů na webových stránkách provozovatele serveru www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz společnosti B2M.CZ s.r.o.

3.    Odstoupení od smlouvy

3.1.  Poskytovatel služby

 • Poskytovatel služby může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání poptávajícího v rozporu s těmito obchodními podmínkami, dobrými mravy, porušuje zájmy třetích osob, provozovatele serveru a podmínkami pro zadání poptávky. Při nedodržení těchto povinností si poskytovatel vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy a nerozeslání a výmaz poptávky.
  • Poskytovatel služby si také vyhrazuje právo nepředat poptávky, které nesplňují určitou hranici obratu (poptávky po spotřebním zboží, poptávky v jednotkách tisíc Kč, apod.).

3.2.  Poptávající

 • Poptávající může požádat Poskytovatele o ukončení platnosti poptávky na webových stránkách poptávkových serverů www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz provozovatele B2M.CZ s.r.o. Poptávku, která byla již jednou rozeslána dodavatelům, nelze doplnit, upravit nebo vzít zpět.

4.    Ochrana osobních údajů

 • Správcem osobních údajů je Ing. Martin Steidl (provozovatel stránek www.cenanovestrechy.cz). IČO správce osobních údajů je 03819230. Správce můžete kontaktovat na e-mailu martin.steidl@stavimbydlim.cz.
  • Poskytovatel služby shromažďuje se souhlasem poptávajících jejich osobní údaje, zejména jméno, příjmení a kontaktní údaje (telefon a emailovou adresu). Výše uvedené údaje slouží pro zprostředkování obchodních poptávek mezi dodavateli a poptávajícími. Dále jsou sbírány technické informace – soubory cookies a jiné informace potřebné ke správnému fungování stránek.
  • Vámi vyplněná data z formuláře slouží pro základní účely služby. Vaše kontaktní údaje budou přeposlány serverům www.epoptavka.cz a www.nejstav.cz, které Vás spojí s dodavateli služeb a stavebních materiálu a zajistí Vám tak cenové nabídky na Vámi poptávané služby.
  • Máte nárok dozvědět se jaké informace o Vás máme uložené, můžete je upravit, přenést, omezit (např. cookies) nebo úplně odstranit. Pokud máte jakékoli připomínky či dotazy, neváhejte se ozvat na email martin.steidl@stavimbydlim.cz.
  • Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany poptávkových serverů či dodavatelů.
  • Poskytovatel služby eviduje shromážděné osobní údaje jen po dobu nezbytně nutnou, a po uplynutí max. 60 dnů osobní údaje ze své evidence maže. Poskytovatel služby předává osobní údaje poptávajícího pouze za účelem zprostředkování obchodních poptávek. Osobní údaje nejsou ze strany Poskytovatele služby využívány pro zasílání reklamních a obchodních sdělení.
  • Uchovávané osobní údaje může poptávající kdykoli změnit.
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Na tomto odkazu naleznete Obchodní podmínky serveru www.epoptavka.cz, podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na tomto odkazu.
  • Na tomto odkazu naleznete Obchodní podmínky serveru www.nejstav.cz, podmínky ochrany osobních údajů jsou zveřejněny na tomto odkazu.

5.    Závěrečná ustanovení

 • Poskytovatel služby neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti systému, bezchybného provozu a zabezpečení systému. Další vztahy a náležitosti nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a souvisejícími předpisy.
  • Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava smluvních vztahů mezi Poskytovatelem a Poptávajícím při poskytování služby – zprostředkování obchodních poptávek pro registrované dodavatele.
  • Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Poptávajícím a Poskytovatelem okamžikem odeslání poptávky pomocí webového formuláře na www.cenanovestrechy.cz.
  • Odesláním poptávkového formuláře na stránkách www.cenanovestrechy.cz, ke kterému jsou tyto podmínky připojeny, Poptávající potvrzuje, že je seznámen s těmito Obchodními podmínkami a že je v celém rozsahu přijímá.

Kam se můžete obrátit

Pokud si myslíte, že vaše údaje zpracovávám v rozporu s příslušnými právními předpisy, kontaktujte provozovatele stránek na emailu martin.steidl@cenanovestrechy.cz.

Tyto podmínky nabývají platnosti jejich zveřejněním.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 17.1.2024.

Kolik stojí nová střecha