Cena rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy
  • Rekonstrukce krovu
  • Zateplení střechy
  • Výběr střešní krytiny

Krok 1 – stavba krovu

Bude součástí rekonstrukce střechy také rekonstrukce krovu?
Typ krovu:

Do kalkulace zahrnout: