Všeobecné podmínky

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.cenanovestrechy.cz je Ing. Martin Steidl, IČ 03819230, se sídlem Kosov 1, 789 01 Zábřeh na Moravě, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Údaje uvedené na tomto serveru mohou být změněny bez předchozího upozornění a nezakládají jakékoliv další nároky.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání těchto stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Tato webová stránka, stejně jako informace, které obsahuje, je chráněna autorským právem. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Záruka

Provozovatel neodpovídá ani za úplnost, přesnost, věcnou a časovou správnost informací obsažených na těchto Stránkách, ani na stránkách, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek www.cenanovestrechy.cz

Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek a dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek www.cenanovestrechy.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Publikované informace jsou bez záruky a mohou se lišit oproti skutečnému stavu. Informace podléhají aktualizačním změnám, včetně změn vlastností, dostupnosti a parametrů.

Ostatní

Na tomto webu jsou používány kódy, které jsou využívány k analyzování chování návštěvníků webu.

Google Analytics

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá anonymních datových souborů „cookies“, které jsou ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro jejího provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným (více uvedeno v Zásadách o ochraně osobních údajů).

Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Pokud chcete zabránit sledování, můžete instalovat doplněk do vašeho webového prohlížeče (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Cookies

Na této stránce používám soubory cookie potřebné pro chod magazínu (bez jejich použití nelze zajistit stejný zážitek z webu) a také abych mohl zlepšovat svoje služby. Zaznamenávám, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte, a to pomocí nástroje Google Analytics.

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou přes webové stránky přenášeny do vašeho počítače. Tyto anonymní datové objekty mně umožňují rozpoznat prohlížeč čtenáře a pomáhají mně sledovat chování čtenářů na stránkách (na základě toho monitoruji způsob používání těchto stránek, abych mohl zlepšovat jejich design a rozvržení). Využíváním nástroje Google Analytics nesbírám a nezpracovávám žádné osobní údaje (používám anonymizaci IP adresy).

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ovšem pokud chcete, můžete tato nastavení prohlížeče změnit a soubory cookie můžete přijmout, odmítnout nebo odstranit. Po kliknutí na tlačítko Nápověda ve většině prohlížečů zjistíte, jak prohlížeči zabránit v přijímání nových souborů cookie, jak prohlížeč nastavit tak, aby vás upozornil na přijetí nového souboru cookie, nebo jak soubory cookie zakázat. Pokud se rozhodnete tato nastavení změnit, možná zjistíte, že některé funkce a možnosti nebudou fungovat tak, jak bylo zamýšleno.

Další informace o souborech cookie a o tom, jak zabránit instalaci souborů cookie, najdete na stránkách: http://www.allaboutcookies.org.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám z hlediska ochrany osobních údajů (GDPR) jako oprávněný zájem správce. (Více uvedeno v Zásadách o ochraně osobních údajů).

Externí odkazy

Na stránkách www.cenanovestrechy.cz jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných společností.

Chování uživatelů

Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám. Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto stránek, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky. Ustanovení těchto podmínek, které se z jakéhokoliv důvodu stanou nevymahatelné, budou považována za oddělitelná od zbývajících ujednání a na jejich platnost a vymahatelnost nebudou mít vliv.

Kolik stojí nová střecha